Ervaring

Inkoopmanagement:

Als manager van de afdeling Inkoop Zakelijke diensten is Hendrik samen met een team van 5 inkopers inkopers verantwoordelijk geweest voor de inkoopactiviteiten van alle non-core activiteiten van de grootste netbeheerder van Nederland.

In deze jaren zijn bijna alle inkooptrajecten langsgekomen. Van huisvesting tot Wagenparkbeheer, van kantoorinrichting tot accountancy. Van warme dranken tot aan opleidingen.

in deze rol was hij met zijn team niet alleen verantwoordelijk voor de tendertrajecten (waaronder vele Europese aanbestedingen) maar ook voor het tactische en strategische contractmanagement.

Maar het leiden van een inkoopafdeling is natuurlijk meer dat het begeleiden van tender en het managen van contracten. Ook het accountmanagement naar de interne business, het bewerken van markten om partijen voor te bereiden op innovatieve trajecten en het ontwikkelen van beleid en visie op op inkoop zowel binnen als buiten de organisatie behoorde tot het taken pakket.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Om de maatschappelijke effecten van inkoop activiteiten maximaal te beïnvloeden is het essentieel een visie te ontwikkelen op de rol van de (inkopende) organisatie. Binnen deze visie kunnen de kaders geschept worden om met zowel leveranciers als ook de interne organisatie te werken aan het verminderen van de negatieve effecten op onze maatschappij.

Binnen Alliander is Hendrik verantwoordelijk geweest voor het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen programma.

Ketenregie

Het stellen van ambities is het beginpunt bij het behalen van maatschappelijke doelen. Deze doelen zijn niet in je eentje te behalen. Daarom is een samenwerking met de totale keten van essentieel belang. Om te voorkomen dat de verantwoordelijkheid voor het doel verschoven wordt naar de andere spelers in de keten is het aan de inkoopfunctie om de regie te pakken en de doelen mogelijk te maken. Door verder te kijken dan de bestaande relaties zoals leveranciers en kanten, kunnen grotere doelen bereikt worden.

Hendrik heeft ervaring in het tot stand brengen van keten initiatieven. Door creativiteit, innovativiteit, waarde en potentieel samen te brengen tot een gezamenlijke ambitie kunnen er mooie dingen bericht worden.